Zatrudnimy pracownika ds. wystaw i wydawnictw

Zatrudnimy pracownika ds. wystaw i wydawnictw

PRACOWNIK DS. WYSTAW I WYDAWNICTW W MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

 

 1. Nazwa instytucji: Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej
 2. Stanowisko: Pracownik ds. wystaw, wydawnictw i multimediów
 3. Miejsce wykonywania pracy: Ostrów Mazowiecka
 4. Termin składania aplikacji: 15 stycznia 2023 r.
 5. Planowany termin zatrudnienia w instytucji: luty 2023 r.
 6. Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę
 7. Adres do przesyłania dokumentów rekrutacyjnych: poczta@muzeumpileckich.pl

 

Do najważniejszych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będą:

 • oprowadzanie po wystawie stałej i wystawach czasowych
 • współpraca przy przygotowywaniu wystaw czasowych (tworzenie scenariuszy, koordynacja realizacji ekspozycji);
 • koordynowanie wypożyczeń wystaw czasowych;
 • redagowanie i pisanie tekstów
 • udział w przygotowywaniu materiałów towarzyszących wystawom - m.in. katalogów, folderów, nagrań filmowych
 • udział w procesie wydawniczym;
 • przygotowywanie treści na stronę internetową, media społecznościowe oraz do publikacji zewnętrznych;
 • obsługa recepcji i sklepu muzeum.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne pierwszego lub drugiego stopnia (historia, historia sztuki, studia filologiczne, społeczne, antropologiczne, etnograficzne itd.);
 • umiejętność pisania tekstów (prosimy o przesłanie przykładowych treści);
 • umiejętność pracy ze źródłem historycznym
 • umiejętność pracy w zespole, realizowania działań wspólnych, elastyczność, nastawienie na budowanie długotrwałych relacji ze współpracownikami, partnerami, odbiorcami;
 • umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 • inicjatywa, sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • dyspozycyjność do pracy w weekendy;
 • wysoka kultura osobista;
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, narzędzia google, zoom);
 • mile widziane prawo jazdy kategorii B;
 • mile widziana znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym, (bardzo mile widziana znajomość języka Niemieckiego)
 • mile widziane doświadczenie w pracy muzealnej, wydawniczej, bądź kuratorskiej

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie;
 • możliwość rozwoju, udział w szkoleniach;
 • współtworzenie młodej, rozwijającej się instytucji kultury;
 • pracę w kameralnym zespole

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny;
 • tekst na dowolny temat na 1800 znaków 
 • Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum- Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej przy procesie rekrutacyjnym na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Procedura rekrutacji:

1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.

2 Etap - na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko kandydaci wybrani w ramach I etapu rekrutacji.

Informacje dodatkowe:

 • Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury ofertowej w każdym terminie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 • Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
 • Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

Kontakt:

 • Aplikacje prosimy przesyłać na adres poczta@muzeumpileckich.pl
 • Telefon do kontaktu: 792-199-192, w godz. 8.00-16.00 (pn.-pt.).