Ostrowska Szkoła Debaty Historycznej
Projekt

Ostrowska Szkoła Debaty Historycznej

od 16.04.2021 do 23.06.2021

Maria Pilecka była nauczycielką i wychowawczynią. Troszczyła się o innych, była zaangażowana społecznie. Jej powołaniem było uczenie i wychowanie młodzieży.
 
Projekt dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu ostrowskiego wykorzystujący historyczną debatę oksfordzką do kształtowania umiejętności tworzenia argumentacji i kontrargumentacji, poszukiwania informacji w źródłach historycznych oraz umiejętności konstruowania i wygłaszania wypowiedzi publicznej.
 
Debata oksfordzka jest ustrukturalizowaną formą dyskusji nad tezą, która jest przedstawiona w formie zdania twierdzącego. W debacie spotykają się dwie czteroosobowe drużyny. Jedna z nich staje po stronie propozycji (potwierdza tezę), a druga po stronie opozycji (neguje tezę). O tym, po której stronie znajdzie się drużyna, decyduje losowanie na 15 minut przed debatą.
Drużyny w debacie oksfordzkiej są 4-osobowe, zabierają głos naprzemiennie, a każdy z mówców ma do wykonania określoną rolę:
1 mówca – wprowadza do debaty
2 mówca – argumentuje
3 mówca – kontrargumentuje
4 mówca – podsumowuje
 
Rok szkolny 2020/21
W ramach pierwszej edycji projektu odbyło się szkolenie dla nauczycieli szkół z Ostrowi Mazowieckiej oraz warsztaty dla uczniów i spotkania z animatorami przygotowujące młodzież do debatanckiego debiutu.
 
16 czerwca 2021 roku debatowały ze sobą 4 szkoły podstawowe z Ostrowi Mazowieckiej.
SP1 i SP 2 zmierzyły się z tezą: Najlepszymi lekcjami historii są uroczystości patriotyczne. W bardzo wyrównanej debacie zwyciężyła drużyna SP 2, która debatowała po stronie propozycji.
SP 3 i SP 4 z kolei pochyliły się nad tezą: Na lekcjach historii w Polsce więcej uwagi powinno się poświęcać historii innych państw europejskich i tym razem wygrała strona opozycji, czyli SP 4
 
23 czerwca 2021 roku dwie drużyny z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej debatowały nad tezą:
„Polskie filmy historyczne przynoszą więcej szkody niż pożytku dla pamięci o bohaterach II wojny światowej”. Wygrała strona propozycji.
 
Emocje były ogromne pomimo tego, że debaty odbywały się zdalnie. Uczniowie bardzo skrupulatnie przygotowali się do omawianej tezy i jurorzy z Muzeum – Dom Rodziny Pileckich zgodnie przyznali, że bardzo dobrze wykorzystali wiedzę i umiejętności ćwiczone na wcześniejszych warsztatach.
 
 
Rok szkolny 2021/22
 
 
SZKOŁY PODSTAWOWE Z OSTROWI MAZOWIECKIEJ
 
Turniej szkół (na żywo)
 
Debaty sparingowe (online lub na żywo)
 
 
SZKOŁY PODSTAWOWE Z POWIATU OSTROWSKIEGO

Szkolenie wstepne dla nauczycieli (online lub na żywo)
 
Szkolenia wstępne dla uczniów (online)
 
Przygotowanie uczniów do pierwszej debaty przez animatorów (online)
 
Debaty sparingowe (online lub na żywo)
 
 
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE Z OSTROWI MAZOWIECKIEJ I POWIATU OSTROWSKIEGO 
 
Szkolenie wstepne dla nauczycieli (online lub na żywo)
 
Szkolenia wstępne dla uczniów (online)
 
Przygotowanie uczniów przez animatorów (online lub na żywo)
 
Debaty sparingowe (online lub na żywo)
 
Udział w Turnieju Debat Oksfordzkich „Odzyskani Bohaterowie” (faza grupowa turnieju online, pucharowa w miarę możliwości na żywo)
 
 
Koordynatorka projektu: Karolina Kolbuszewska